غریب ,غريب ,الغربا ,حضرت ,اطلاق ,اطلاق غریب ,غريب الغربا

لقب غريب الغربا

چرا به امام رضا(ع) غريب الغربا مي گويند، او كه نسبت به ائمه(ع) ديگر غريب نيست.

وجه اطلاق غریب بر آن حضرت که در برخی روایات آمده ظاهرا اشاره به غریب بودن آن حضرت در سالهای آخر عمرشان دارد که به دور از اهل وعیال وخویشوندان در خراسان بسر می برده اند .
قابل ذکر است اطلاق غریب الغربا را در روایات وزیارت آن حضرت نیافتیم تنها اطلاق غریب وشهید بر آن حضرت شده است .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100111674)

منبع اصلی مطلب : كانون فرهنگي وهنري امام حسن مجتبي (ع)
برچسب ها : غریب ,غريب ,الغربا ,حضرت ,اطلاق ,اطلاق غریب ,غريب الغربا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : لقب غريب الغربا